Erkenningen en accreditaties

Sepia Opleidingen is een erkend opleider in Sportmassage en Wellness Massage. Daarnaast hebben wij ook erkenningen voor diverse bij-en nascholingen in andere beroepsgroepen waarvoor punten behaald kunnen worden.

Het aantal erkenningen en accreditaties die wij hebben groeit. Wij hebben daarom besloten om per branchevereniging, per beroepsvereniging en per register/stichting aan te geven hoe wij verbonden zijn.

Erkend door het CRKBO
Centraal Register Kort Beroep Onderwijs

In dit register staan private aanbieders van kort beroepsonderwijs (instellingen) en zelfstandig werkende docenten. Ons opleidingsinstituut Sepia Opleidingen is getoetst op: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, kenbaarheid, redelijkheid en betrouwbaarheid. Wij hebben de toetsing met goed gevolg doorstaan en zijn opgenomen in dit register.

Door de registratie in het CRKBO register heeft Sepia Opleidingen een BTW vrijstelling voor al onze opleidingen, cursussen en workshops. In het register worden alleen opleiders opgenomen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

NGS
Nederlands Genootschap voor Sportmassage

Het NGS zorgt ervoor dat masseurs een kwalitatief goede opleiding kunnen volgen. Dit doen we door opleidingen en opleiders te accrediteren op basis van de hoogste kwaliteitseisen. Het NGS behartigt als ledenorganisatie de belangen van ruim 5.000 sport-, sportzorg- en wellnessmasseurs in Nederland. Het NGS vertegenwoordigt de branche in het contact met belangrijke partijen. Het NGS is als examenorganisatie verantwoordelijk voor de examinering van toekomstige NGS-masseurs. Aan de hand van de kwalificatieprofielen heeft het NGS vastgesteld aan welke kwaliteitscriteria een NGS-masseur moet voldoen om te slagen voor het examen.

BVS
Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs

De Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs is opgericht door ondernemers uit de stoelmassage branche.

  • Als Beroepsvereniging willen zij de professionaliteit van stoelmassage bevorderen
  • De beroepsbelangen van de aangesloten stoelmasseurs behartigen
  • Stoelmassage beter op de kaart zetten
  • Stoelmassage aanbieders waar je kunt solliciteren
  • Marktinformatie voor stoelmasseurs

Wanneer je de cursus stoelmassage hebt gevolgd bij Sepia Opleidingen is het mogelijk je aan te sluiten bij de BvS. Lid worden van de BvS