Disclaimer

Sepia Opleidingen (Kamer van Koophandel: 72075988) verleent u hierbij toegang tot https://www.sepiaopleidingen.nl en nodigt u uit het aangebodene af te nemen.

Sepia Opleidingen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Sepia Opleidingen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden lessen en gegevens worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De lessen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sepia Opleidingen.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op het besloten deel van de Website(portal), Het gaat hierbij om persoonlijke gegevens. Sepia Opleidingen neemt geen verantwoordelijkheid over de juistheid van de in de portal aanwezige gegevens (al dan niet door de gebruiker zelf ingevoerd).

Gebruikers staan Sepia Opleidingen en haar partners toe om inzage te hebben in alle gegevens welke in het systeem van Sepia Opleidingen aanwezig zijn.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Sepia Opleidingen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sepia Opleidingen.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sepia Opleidingen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.